Opsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen corona

Sebastiaan Geene, werkzaam bij de vestigingen Wanroij en Uden, besluit eveneens om zijn blog te wijden aan de coronamaatregelen. Of in dit geval, het misbruik daarvan.

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen met als doel:

  • onze gezondheid beschermen;
  • beschermen van banen en inkomens;
  • de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een financiële overbrugging. Ze maken mogelijk dat geld in de bedrijven blijft, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Maandelijkse miljarden euro’s aan steun. Doordat dit sterk vereenvoudigde maatregelen zijn die snel moeten worden ingevoerd, is er kans op misbruik van deze regelingen. Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ineengeslagen. Zij geven prioriteit aan het opsporen en oppakken van diegenen die fraude plegen met de steunmaatregelen. Politie, toezichthouders en private partijen ondersteunen met signalen en meldingen van opsporing van misbruik. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij ernaar streeft dat verdachten snel voor de rechter kunnen komen. Fraude is onacceptabel. Het benadeelt werknemers en bedrijven die het echt nodig hebben en er recht op hebben. En daarmee benadeelt het de hele maatschappij.

Legitiem en integer gebruik van de steunmaatregelen is dus noodzakelijk.