Ouderschapsverlof en de aanstaande wijzigingen

De OOvB blog van deze week is de primeur voor onze salarisdesk, zij dragen graag hun steentje bij aan informatievoorzieining voor onze klanten. 

Ben jij zwanger of heb je onlangs een kindje gekregen? Word jij papa binnenkort of houdt de kleine je al nachtenlang wakker? Neem dan even de tijd om deze blog te lezen want er zijn een aantal wijzigingen aanstaande wat betreft ouderschapsverlof!

9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar kind

Ouderschapsverlof, nu nog onbetaald voor de duur van 26x het aantal uren dat een werknemer per week werkt, ondergaat vanaf 2 augustus a.s. een verandering: ouders kunnen dan (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof opnemen.

Van deze 26 weken worden 9 weken betaald met als voorwaarde dat deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.Hiermee wordt voorzien in een nieuwe Europese richtlijn die er toe moet bijdragen dat ouders kunnen wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Deze regeling gaat ook gelden voor ouders die vóór de invoering van de nieuwe wet - op 2 augustus - een kind krijgen.

Op het moment dat de wet ingaat en het kind is nog in het eerste levensjaar dan kunnen de ouders ook een beroep op het betaalde ouderschapsverlof doen. Voorwaarde daarbij is dat het volledige recht nog niet is opgenomen.

Bij adoptie- of pleegouderschap worden de ouders ook in de mogelijkheid gesteld om gebruik te maken van (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dit geldt voor het eerste jaar van de feitelijke adoptie of plaatsing en voor kinderen onder de 8 jaar.

Aanvragen betaald ouderschapsverlof

De werkgever moet de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof bij het UWV doen. Je vraagt de uitkering aan via de verzuimmelder of digipoort. UWV keert het betaalde deel van het ouderschapsverlof uit. Bij de aanvraag kan de werkgever aangeven of de uitkering moet worden overgemaakt aan de werkgever of de werknemer.

Tot 2 augustus 2022 is ouderschapsverlof in principe niet betaald, tenzij de werkgever dit anders geregeld heeft. Het is wel mogelijk dat de werknemer al voor 2 augustus een aanvraag doet voor opname van betaald ouderschapsverlof dat start in de eerste week na 2 augustus 2022.

Weigeren betaald ouderschapsverlof

Je mag opname van betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind niet weigeren. Wel kun je tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof, en na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijziging van invulling van het verlof gedurende een redelijke termijn wijzigen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De wijziging dien je schriftelijk te motiveren.

Kort samengevat

Per 2 augustus 2022 hebben bij een geboorte van een kind:

  • Moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door het UWV;
  • Partners recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever;
  • Partners in het eerste half jaar na de geboorte van het kind recht op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon;
  • Beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste levensjaar van het kind, met een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon;
  • Beide ouders hebben recht op (on)betaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

Heb je vragen over de wijzigingen? Neem contact op met onze salarisdesk. Zij helpen je graag verder.