Nog gebruik maken van de jubelton? Snelheid is geboden!

Mensen die meenden hun spaargeld buiten het zicht van de fiscus te kunnen houden door het investeren van geld in de aankoop van bitcoins (zie blog van Jeroen van Boekel van afgelopen week), kwamen bedrogen uit. De fiscus krijgt inzage in de cryptoportefeuille zodat zij toch belasting dienen te betalen over dit vermogen.

Wil jij in de toekomst wel belasting besparen? Dan raad ik je aan om deze blog te lezen. Je doet er niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook je kinderen (of neven en nichten). Cor van den Broek, Register Belastingadviseur en werkzaam bij de vestiging Wanroij legt uit hoe je nog gebruik kunt maken van de jubelton.

Daar waar de overheid vaak het verwijt krijgt last minute wetgeving door te voeren - waar mensen en hun adviseurs zich niet op kunnen voorbereiden - doet zij dit voor de verandering eens niet. De ‘nieuwe’ staatssecretaris van Financiën heeft afgelopen week aangegeven dat de eenmalige schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (aankoop, aflossing eigenwoningschuld dan wel verbetering) NIET kan worden afgeschaft per 1-1-2023 vanwege automatiseringsproblemen. Dit betekent niet dat de eenmalige schenkingsvrijstelling in zijn huidige vorm blijft bestaan.

In plaats van afschaffing van de jubelton (ruim € 106.000 voor iedereen tussen 18 en 40 jaar) wordt de vrijstelling per 1-1-2023 teruggebracht naar afgerond 27.000. En het plan is om deze vrijstelling voor eigen woningen per 1-1-2024 volledig af te schaffen.

Daarom is het voor iedereen die nog gebruik wil maken van deze zeer ruime vrijstelling belangrijk om aankomende 9,5 maanden de schenkingen daadwerkelijk uit te voeren. Wacht niet tot aankomende kerstdagen, want in veel gevallen zal de aankoop, aflossing dan wel verbetering de nodige tijd in beslag nemen. Daarbij: het kan maar geregeld zijn!

Met enige regelmaat krijg ik de opmerking dat de schenking niet kan worden uitgevoerd omdat niet alle kinderen gelijktijdig een huis gaan kopen. Of het ene kind heeft nog geen huis terwijl de anderen reeds een eigen woning (met bijbehorende schuld) bezitten. Ook in die gevallen kunnen ouders de kinderen met een eigen woning schenken, zonder onderscheid te maken tussen de kinderen. Dit dient vooraf dan goed vastgelegd te worden, maar jouw adviseur kent hiervoor de regels.

De achtergrond van de afschaffing van deze vrijstelling is duidelijk: de hoop bestaat dat door afschaffing van de jubelton, de prijsstijging van de woningen (iets) wordt teruggedrongen. Het is echter maar zeer de vraag of deze doelstelling hiermee behaald wordt. Want persoonlijk denk ik dat hiermee niet het grootste probleem opgelost wordt. Namelijk het feit dat er te weinig gebouwd wordt. En dat beleggers meer vertrouwen lijken te hebben in de woningbouw, dan in beleggingen op de beurs.

Het is niet de eerste (en zeker niet de laatste) keer zijn dat de bedoelingen van de wetgever in de praktijk niet uitkomen. Maar nu is er wel duidelijkheid voor de mensen die nog gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Een laatste tip van mij: wacht niet te lang met deze schenkingen en zet de voorwaarden van de schenking vooraf goed op papier, om achteraf problemen of ongewenste bedoelingen te voorkomen.

Ben jij geïnteresseerd in de brief van de Staatssecretaris? Klik dan hier.

Eerdere blogs: