Overheid stelt 1 miljard beschikbaar om schoner te kunnen bouwen

Grote opdrachtgevers en bouw gerelateerde organisaties in Nederland hebben op 30 oktober 2023 het Schoon en Emissieloos Bouwen-convenant ondertekend, in samenwerking met overheidsinstanties en waterschappen.

Overheid stelt 1 miljard beschikbaar om schoner te kunnen bouwen

Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de milieuvriendelijkheid, gezondheid en geluidsbeheersing in de bouwsector. Het akkoord, dat van toepassing is op duizenden Nederlandse bedrijven, vereist aanzienlijke investeringen en aanpassingen in de bouwpraktijken. De Nederlandse overheid stelt €1 miljard beschikbaar tot 2030 voor emissiereductie in werk-, transport- en vaartuigen. Dit zal resulteren in lagere niveaus van stikstof, CO2 en fijnstof. Een routekaart geeft aan hoe bouwmachines geleidelijk zullen worden vervangen door schonere varianten, met als uiteindelijk doel emissievrije bouwapparatuur.

Bovendien zijn er subsidies beschikbaar om de overgang naar duurzamer bouwmaterieel te stimuleren, waaronder de Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SPUK SEB) en de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), die vanaf 5 maart 2024 beschikbaar zijn. Deze steunmaatregelen zullen ondernemers helpen bij het verminderen van hun ecologische impact in de bouwsector.