Praktijkleren in het kort

Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor per leerling een subsidie ontvangen.

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen kunnen hiervoor tot € 2.700 per leerling aan subsidie ontvangen.

Werkgevers komen voor subsidie in aanmerking bij de begeleiding van de volgende groepen:

Vso, pro, (entree) vmbo: Voor het buitenschools praktijkgedeelte in het laatste leerjaar (vso en pro), en voor 3e en 4e leerjaar voor (entree) vbmo. Het buitenschoolse praktijkgedeelte moet ten minste 640 klokuren omvatten, en dat elke schoolweek in het laatste schooljaar binnenschools onderricht omvat.

Mbo: Alleen bbl-opleidingen die gericht zijn op een volledig diploma komen in aanmerking. Voor het mbo dienen deze opleidingen te zijn opgenomen in het Crebo.

Hbo: Alleen duale en deeltijdopleidingen komen in aanmerking. Het kan hierbij ook gaan om een associate degree of een hbo-master. Het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs waarvoor accreditatie is verleend. Daarnaast is de opleiding ook opgenomen in het CROHO. De code van de opleiding moet opgenomen zijn in de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan men de laatstgenoemde subsidie ontvangen.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag is maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Dit bedrag zal in verhouding worden verrekend met de periode waarin de werkgever de begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Dit bedrag is een tegemoetkoming in materiaalkosten, de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Meer subsidie artikelen: