Praktijkspel geeft aandacht voor moeilijke situaties in de zorg

De laatste weken wordt in de media opnieuw aandacht gegeven aan de druk waarmee zorgprofessionals te maken krijgen. Eén van de geluiden die je daarbij hoort is dat vele zorgmedewerkers twijfelen over de kwaliteit van hun inzet. Juist door de druk is het alsmaar moeilijker om de kwaliteit te garanderen. Vaak levert het een gevoel van schaamte op.

Praktijkspel geeft aandacht voor moeilijke situaties in de zorg

Op het kennisplein ‘Zorg voor Beter’, is een praktijkspel te downloaden waarbij zorgprofessionals met elkaar in gesprek kunnen over ‘hoe om te gaan met complexe zorgsituaties en onvrijwillige zorg’. Het spel heet “Sta even stil bij zorg en dwang”.

Dankzij het spel kun je samen met je team in gesprek over situaties en de vraag wat voor die specifieke situatie de beste zorg geweest zou zijn.