Prijsstijgingen doorberekenen aan de klant. Mag dat zomaar?

Prijsstijgingen. We zien het overal gebeuren. Met name de energieprijzen en de boodschappen in de supermarkt. Deze prijsstijgingen voelen we allemaal in de portemonnee. We begrijpen wellicht allemaal dat de stijging in energiekosten doorberekend wordt aan de consument. Janneke van Gaal-Janssen, jurist bij de vestiging Wanroij, schrijft hierover in de wekelijkse OOvB-blog.

De energieprijzen stijgen buitengewoon sterk, de inflatie neemt toe en de rente wordt steeds hoger. Voor steeds meer ondernemingen geldt dat deze prijsstijgingen sterk voelbaar zijn. Zij willen deze kosten dan ook graag doorberekenen aan hun klanten. Het doorberekenen van prijsstijgingen aan klanten kan echter niet zomaar. Daarvoor moet de overeenkomst met de klant namelijk wel ruimte geven. Is er geen (schriftelijke) overeenkomst gesloten, dan moet ofwel gekeken worden naar de eventuele van toepassing zijnde algemene voorwaarden dan wel de wet.

Indien de onderneming algemene voorwaarden hanteert, dan is daarin mogelijk bepaald wat de onderneming al dan niet mag doen in geval van tussentijdse prijsstijgingen (bijvoorbeeld haar prijzen tussentijds verhogen). Van belang is in dat kader dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst en tijdig ter hand zijn gesteld aan de klant. Wanneer er geen (schriftelijke) overeenkomst is gesloten en de onderneming hanteert geen algemene voorwaarden (of er is niets over prijsstijgingen in de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden geregeld) dan kunnen de prijsstijgingen in beginsel niet worden doorberekend (afspraak is immers afspraak).

In uitzonderlijke gevallen biedt de wet nog uitkomst om de exponentieel gestegen kosten te kunnen doorberekenen. De onderneming zou de rechter bijvoorbeeld kunnen verzoeken om de overeenkomst te laten wijzigen met een beroep op onvoorziene omstandigheden (waarvan de oorzaak gelegen is in de exponentiële prijsstijgingen). Echter, de onderneming moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een zodanig ernstige situatie dat de klant er niet vanuit mag gaan dat de prijsafspraken ongewijzigd blijven. Het is niet makkelijk om de rechter hiervan te overtuigen.

Om discussie met betrekking tot het tussentijds doorberekenen van prijsstijgingen te voorkomen adviseren wij dan ook om altijd op voorhand duidelijke schriftelijke afspraken te maken ter zake eventuele tussentijdse prijsstijgingen. Leg dus zo duidelijk mogelijk vast of prijzen mogen worden verhoogd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Heb jij een juridische vraag? Neem contact op met onze juristen, zij helpen je graag verder.