Prinsjesdag 2022: Werken moet lonender worden, ondernemen niet?

Er wordt veel gesproken en geschreven over Prinsjesdag 2022. Zo ook bij OOvB. In de wekelijkse OOvB-blog schrijft Wendy Sanders, Register Belastingadviseur, over haar bevindingen betreffende de voorgenomen maatregelen die afgelopen dinsdag gepresenteerd zijn.

De koopkrachtmaatregelen waren afgelopen dinsdag het onderwerp van gesprek tijdens Prinsjesdag. Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen de noodzakelijke kosten zoals energie en levensonderhoud kan blijven betalen? Heel belangrijk natuurlijk dat hier een goede oplossing voor wordt gevonden. Maar de rekening moet wel betaald worden. En die lijkt nu vooral bij de ondernemer, en dan met name bij de directeur groot aandeelhouder (dga), te worden neergelegd.

Maatregelen Belastingplan

In het kort een aantal voorstellen uit het Belastingplan 2023 die lastenverzwarend zijn voor de MKB-ondernemer:

 

  • Het verhogen van het minimumloon voor werknemers met 10%.
  • Het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting;
  • Het verhogen van het tarief in de vennootschapsbelasting vanaf 2023. Ter vergelijking:

 

    2022   2023
Laag tarief                       15%     19%
Tot winstgrens   395.000   200.000
Hoog tarief over meerdere   25,8   25,8%

 

  • Het invoeren van twee tariefschijven in box 2 in de inkomstenbelasting vanaf 2024. In box 2 worden onder andere dividenduitkeringen en verkoopwinsten op aandelen van aanmerkelijk belanghouders (waaronder de dga) belast. In 2022 is het tarief nog 26,9%. Vanaf 2024 wordt dit 24,5% tot de eerste € 67.000 en 31% over het meerdere.
  • Het gecombineerde vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting tarief voor winsten van een ondernemer die zijn onderneming uitoefent in de vorm van een B.V. (dga), komt hiermee vanaf 2024 uit op maximaal 48,8%.
  • Vanaf 2025 wordt de BPM vrijstelling voor niet emissieloze bestelauto’s afgeschaft en de motorrijtuigenbelasting op bestelautos’s verhoogd.
  • De overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Dit geldt overigens ook voor woningen waar de koper niet zelf in gaat wonen, maar dat treft vooral de belegger en niet de ondernemer. Dit laatste is een bewuste keuze om de belegger zo te ontmoedigen om woningen op te kopen voor de verhuur en meer ruimte te creëren op de woningmarkt voor starters en doorstromers. Voor bedrijfspanden daarentegen is het een budgettaire reden. Ach ja, die (startende) ondernemer kan het vast wel betalen/financieren moeten ze hebben gedacht?
Werken moet lonender worden, ondernemen niet?

Het kabinet heeft er voor gekozen om de belasting op arbeid te verlagen zodat werken lonender wordt. Nu is ondernemen ook werken (in de meeste gevallen zelfs hard werken) en ondernemers profiteren dan ook net als werknemers van de verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting, maar verder is er toch vooral sprake van een lastenverzwaring voor ondernemers. Reden? Het kabinet wil de belastingdruk voor werknemers en ondernemers steeds meer gelijk trekken.

Nu ben ik er persoonlijk geen voorstander van om ieder politiek en maatschappelijk probleem en/of wens via fiscale faciliteiten te stimuleren of te ontmoedigen, maar dat is toch iets van alle tijden. En nu lijkt het er op dat het MKB ondernemerschap niet meer gestimuleerd hoeft te worden. En dat juist in tijden waarin vooral MKB ondernemers nog worstelen met de naweeën van corona (laten we hopen dat het bij naweeën blijft), personeelstekorten en de stijgende energieprijzen. Voor dat laatste is op het moment van het schrijven van dit blog voor de MKB ondernemer nog geen tegemoetkoming toegezegd door het kabinet.

Nu kun je vinden dat al deze problemen horen bij het risico van het ondernemerschap en in een bepaalde mate is dat misschien ook zo, maar in de beleggerswereld hoort bij een hoger risico een hoger rendement. Eén van de manieren om als ondernemer een hoger rendement te behalen, is door een lagere belastingdruk. Dat zit er niet meer in. Wat dan wel? De prijzen verhogen en de rekening weer bij de consument neerleggen? Zou dat de bedoeling zijn?

Tot slot

Je kunt hier van alles van vinden, maar het fiscaal niet langer stimuleren van het MKB ondernemerschap komt wat mij betreft wel op een onhandig moment. Daarnaast zou het voor een ondernemer wel fijn zijn als hij/zij op fiscaal gebied ook op langere termijn weet, waar die ongeveer aan toe is. Het gejojo met de VPB tarieven in de afgelopen jaren draagt daar in ieder geval niet echt aan bij. Maar dat schept misschien ook weer hoop voor de toekomst. Want wie weet komt er volgend jaar weer iets heel anders uit de trukendoos van het kabinet. Ik laat me graag verrassen.

Voor meer informatie over de maatregelen die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag verwijzen we ook naar onze Prinsjesdag Special

Uiteraard kun je met vragen hierover ook terecht bij jouw OOvB adviseur.