Privacy ondernemer bij Kamer van Koophandel in de aandacht

Veel ondernemers maken zich zorgen om de toegankelijkheid tot hun privégegevens die (verplicht) zijn opgegeven bij de Kamer van Koophandel (KvK), zeker na de invoering van het UBO-register. Dat overheidsinstanties toegang moeten hebben tot dergelijke gegevens om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan is nog voor te stellen, maar niet dat willekeurige derden deze gegevens ook kunnen opvragen.

Die informatieverstrekking uit het UBO-register is nu precies het onderwerp geweest van een procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het hof heeft geconcludeerd dat de bepaling uit de Europese Antiwitwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat publiekelijk toegang moet bestaan tot informatie uit het UBO-register onvoldoende onderbouwd is en dat dit alsnog moet gebeuren. In afwachting daarvan verzorgt de KvK tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer in afwachting van nadere besluitvorming, behalve op basis van een vordering van de Officier van Justitie. Dat betekent dat de plicht om UBO’s te registreren gewoon blijft bestaan.

Ondernemers met een bezoekadres aan huis hebben daar niet zoveel aan, omdat het bezoekadres van de onderneming openbaar blijft en het risico van intimidatie en dreiging aan huis blijft bestaan. Door aanpassing van artikel 51 Handelsregisterbesluit kan KvK echter voortaan op verzoek een bezoekadres afschermen als een ondernemer wordt bedreigd of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Dit zal wel op enige wijze onderbouwd moeten worden, maar bij waarschijnlijke dreiging vanwege de aard van het beroep kan dat ook op basis van met de branche- of beroepsorganisatie gemaakte afspraken.

Vooruitlopend op verdere nieuwe wetgeving kan ook los daarvan het bezoekadres van een eenmanszaak worden afgeschermd, maar daarvoor moet een postadres afwijkend van het woon- en bezoekadres worden geregistreerd. Denk er wel aan dat de KvK het bezoekadres dan niet meer verstrekt aan partijen die het Handelsregister raadplegen, naast klanten en leveranciers bijv. banken en verzekeringsmaatschappijen, alleen aan instanties die daartoe bevoegd zijn. Het alleen hebben van een postadres kan gevolgen hebben voor bepaalde zaken, zoals het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering.

 

Als daar behoefte aan bestaat bekijken we graag met jou wanneer afscherming in jouw situatie mogelijk is.