Productie vertraagd door bevoorradingsproblemen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft over de maand september een lichte omzetdaling gemeten voor de industrie. Afgezet tegen de maand juli tenminste, want in vergelijking met een jaar eerder is nog steeds sprake van een stijging.

De lichte daling ten opzichte van een maand eerder, is waarschijnlijk vooral te wijten aan de toegenomen bevoorradingsproblemen. Het vertrouwen in de industrie is namelijk onverminderd hoog.

Binnen de industriesectoren is het vooral de machine-industrie die er met kop en schouders bovenuit steekt. De transportmiddelenindustrie laat een daling zien ten opzichte van een jaar geleden. Echter hiervan is een duidelijke oorzaak aan te wijzen; namelijk het wereldwijde chiptekort.

Voor wat betreft het vertrouwen in de industrie zijn de Nederlandse ondernemers en werkgevers positief. Daarmee wijkt het beeld iets af van collega’s in Duitsland, waar het producentenvertrouwen juist is afgenomen.