Productieorders ongekend hoog

De Inkoopmanagersindex (PMI) is een belangrijke graadmeter voor de economische ontwikkelingen in ons land. Het is dan ook niet voor niets dat met bovengemiddelde aandacht wordt gekeken naar de publicatie van actuele cijfers.

In de afgelopen maand maart steeg de PMI naar een record van 64,7 (het gemiddelde is 50). Dit cijfer vertaalt de productiegroei en is het hoogste sinds februari 2018.

Zowel binnenlandse orders als exportorders nemen toe. Dit leidt direct tot een verlaging van de voorraad eindproducten.

Hoewel deze groei erg prettig te noemen is, kleven er ook enkele nadelen aan. Levertijden van materialen en grondstoffen nemen toe. En ook de prijsontwikkeling is ongekend hoog.

Naar verwachting zullen de levertijden de aankomende tijd verder onder druk blijven staan; het vastlopen van het vrachtschip Ever Given in het Suez kanaal draagt daar ook nog eens aan bij.

De toenemende levertijden in de toeleveringsketen kunnen uiteindelijk voor verdere verstoring zorgen en uiteindelijk zelfs leiden tot productiestilstand in sommige industrietakken.