Nieuwe coalitie in het leven geroepen om netcapaciteit aan te pakken

De energietransitie is een thema dat ook in de bouwwereld aandacht krijgt. Toch blijkt dat niet alle ambities zomaar waargemaakt kunnen worden. Eén van de aandachtspunten? De terug levering van zonnestroom op het reguliere stroomnet.

Op dit moment is de situatie zelfs zodanig dat een groot aantal verduurzamingsprojecten, met zonnepanelen, geen doorgang kunnen vinden omdat het elektriciteitsnet de nieuwe capaciteit niet kan verwerken. Onder de naam “Actieteam Netcapaciteit” heeft een coalitie van 14 partijen besloten om gezamenlijk na te denken over concrete oplossingen en wettelijke aanpassingen. De concrete doelen?

  • Het verkorten van realisatietermijnen voor netuitbreiding, bijvoorbeeld door het inrichten van een fast lane met gespecialiseerde (juridische) beleidsmedewerkers;
  • De mogelijkheid voor overheden om – in overleg met betrokkenen – maatschappelijk afgewogen keuzes te maken bij het verdelen van de schaarse elektriciteit.
  • Snellere aanpassing van wet- en regelgeving die het mogelijk maakt dat netbeheerders en marktpartijen samen optimaal flexibiliteit (zoals batterijen) kunnen inzetten;
  • Onderzoek naar het effect van financiële prikkels in het technisch beroepsonderwijs, bijvoorbeeld een afstudeerbonus voor mbo’ers techniek en extra financiering voor techniekopleidingen. Er zijn ook nu al veel te weinig technische vakmensen voor netverzwaring, maar óók om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen.

 

De volledige coalitie bestaat uit: Energie-Nederland, Energie Samen, Energy Storage NL, FME, Holland Solar, IPO, Koninklijke Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, NWEA, Techniek Nederland, VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en WENB.