Regelgeving omtrent handelen van accountants vastgelegd via NOCLAR

(Non-Compliance with Laws and Regulations)

Wat is NOCLAR? Wat houdt dit in? Pim van Diepenbeek, werkzaam bij de vestiging Cuijk, geeft antwoord op deze vragen in zijn blog.

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) begin 2018 de te consulteren Nadere Voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Op 1 januari 2019 is de NV NOCLAR in werking getreden. Deze zijn van toepassing wanneer wij als accountant een professionele dienst verlenen en geven aan hoe accountants moeten handelen als regels niet nageleefd worden. Denk aan overtredingen die maatschappij-ontwrichtende gevolgen zouden kunnen hebben, of die (acuut en ernstig) gevaar opleveren voor iemands gezondheid.

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het handelen van een accountant bij relevante niet-naleving van wet- en regelgeving bij een cliënt of in de eigen organisatie. Bij niet-naleving van wet- en regelgeving bij een cliënt dient onderscheid gemaakt te worden tussen een controleopdracht en niet-controleopdracht. En bij niet-naleving van wet- en regelgeving in de eigen organisatie dient onderscheid gemaakt te worden tussen een senior positie en geen senior positie.

Handelen accountant bij relevante niet naleving wet- en regelgeving cliënt

We dienen inzicht te verkrijgen in de niet-naleving van wet- en regelgeving. Indien het niet duidelijk van onbetekenend belang is, dienen we het de bespreken met de cliënt. Vervolgens moeten we aandringen op te nemen maatregelen door de cliënt. Ten slotte moet beoordeeld worden of het nodig is dat er nog maatregelen in het algemeen belang genomen moeten worden.

Handelen accountant bij relevante niet naleving wet- en regelgeving in eigen organisatie

We dienen inzicht te verkrijgen in de niet-naleving van wet- en regelgeving. Indien het niet duidelijk van onbetekenend belang is, dienen we het de bespreken in de eigen organisatie. Vervolgens moeten we aandringen op te nemen maatregelen. Ten slotte moet beoordeeld worden of het nodig is dat er nog maatregelen in het algemeen belang genomen moeten worden.

Indien er gevaar dreigt, dient er onmiddellijk melding gedaan te worden bij bevoegd gezag.

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. Als accountant moeten we onze verantwoordelijkheid hierin nemen.