Retailsector roept om nationaal plan voor lokale economie

Met corona als hoofdschuldige is de winkelleegstand afgelopen jaar toegenomen met zo’n 20%. In totaal is het ongebruikte vierkante meters uitgekomen op een duizelingwekkend aantal van 3,2 miljoen vierkante meter. Hiermee staat de vitaliteit van vele plaatsen op het spel, zo vindt INretail, de belangenbehartiger van non-food winkelondernemers.

INretail is van mening dat retail een belangrijke rol speelt bij het maatschappelijke en economische herstel na corona. “Winkels dragen bij aan de leefbaarheid”. INretail ziet het als een oplossing om winkelgebieden kleiner te maken en een deel van de huidige winkels om te vormen tot woonbestemming. Dat zou een dubbele winst betekenen, aldus de belangenbehartiger. Als er over een aantal jaren zo’n miljoen lege winkelmeters ingewisseld zijn voor woningen, zijn ongeveer 50.000 woningen toegevoegd en wordt het woningtekort op de juiste manier aangepakt, zo wordt gezegd. Daartoe is het wel van belang dat pandeigenaren bijvoorbeeld fiscale voordelen tegenmoet kunnen zien, als zij besluiten om een winkelpand om te bouwen tot woonruimte. Ook dienen natuurlijk gemeentes mee te werken wanneer vergunningen afgegeven dienen te worden.

INretail vreest dat dit niet alleen op het bordje kan liggen van lokale gemeentes, maar dus aangepakt dient te worden vanuit ‘economische zaken’ in het kabinet.

Ondertussen roept zij ook op om vooral te blijven investeren in een herstelfonds van waaruit diverse financiële regelingen opgetuigd kunnen worden om retail ondernemers de kans te geven opnieuw verdienvermogen te kunnen creëren.