Skillspaspoort voor de maakindustrie

De tekorten op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat ‘we’ met z’n allen op een andere manier gaan kijken naar de invulling van arbeidsplaatsen. Onderzoeksinstituut TNO herkende dit al enige tijd geleden en is nog altijd een warm pleitbezorger voor het ‘skillspaspoort’

Dit skillspaspoort houdt in dat niet meer zozeer wordt gekeken naar diploma’s, maar naar vaardigheden. Door invoeringen van nieuwe technologie dienen medewerkers vandaag de dag ook te beschikken over digitale vaardigheden. En doordat nieuwe technologie zich steeds sneller aandient, dienen ook de vaardigheden permanent ontwikkeld te worden. Een schoolomgeving kan hieraan niet voldoen. Het leren, en blijven leren, dient vooral op de werkvloer te gebeuren. Juist daarom is het van belang om niet alleen te kijken naar wat medewerkers of sollicitanten ‘kunnen’ op dit moment, maar welke vaardigheden ze hebben om bepaalde talenten verder te kunnen ontwikkelen.

Toch blijkt invoering van een skillspaspoort nog niet eenvoudig omdat er bijvoorbeeld nog discussie is over de wijze waarop bepaalde vaardigheden vastgesteld kunnen worden en hoe daarbij ook de voortgang gemeten kan worden. Eén ding is echter zeker; vaardigheden worden meer en meer belangrijker gezien dan alleen diploma’s.