Stapelfinanieringen de oplossing?

Het is weer tijd voor de wekelijkse OOvB-blog. Onze collega's van de financieringsdesk hebben een interessant stuk geschreven over stapelfinancieringen. Wat is dat eigenlijk? Hierop wordt antwoord gegeven in deze blog alsook op de vraag of dit dè oplossing is voor jouw financieringsvraagstuk.

In onze financieringsvraagstukken komt een stapeling van financieringsmogelijkheden steeds vaker voor. Met een stapelfinanciering bedoelen we het samenvoegen van twee of meer financieringspartijen om daarmee in de financieringsbehoefte van de klant te kunnen voorzien. In de meeste gevallen gaat het dan om één bank in combinatie met één of meerdere non-bancaire geldbronnen zoals investerings-, lease- en factormaatschappijen, maar ook crowd funding. We zien het ook gebeuren dat meerdere non-bancaire financieringspartijen worden gecombineerd.

Vroeger was het makkelijker: bij de grootbanken vroeg je offertes op voor de benodigdefinanciering. Meestal kon de huisbankier financieren, was dat niet het geval dan nam een andere grootbank de financiering vaak over.

Veel alternatieven waren er niet. Door strengere regelgeving voor bancaire leningen en kredieten is het lastiger geworden om een financiering te krijgen bij de bank. Ook zijn er andere uitdagingen zoals het uitvallen van bepaalde branches, extreme doorlooptijden bij uitval uit het reguliere financieringsproces, ontbreken van flexibiliteit in aflossing en looptijd van financieringen. Echter is de vraag naar financieringen nog altijd groot en om die reden zijn er alternatieve partijen, ofwel non-bancaire financiers, op de markt gekomen om in die behoeften te voorzien. De grootbanken hadden het voordeel dat ze goedkoop waren. Door de opgelopen rente van de afgelopen maanden is het verschil tussen de verschillende financiers veel kleiner geworden.
 

Door meerdere financieringsmogelijkheden te stapelen, is het voor een ondernemer vaak mogelijk om een hoger bedrag op te halen of een langere looptijd aan te gaan voor een financiering. Met deze gunstigere voorwaarden lukt het dan wel om complexe financieringsvraagstukken op te lossen, waardoor uitbreidingsplannen of aankopen gerealiseerd kunnen worden die zonder de combinatie misschien niet mogelijk waren geweest.
Een ander groot voordeel van een stapelfinanciering is dat de risico’s verspreid zijn. Je bent niet afhankelijk van één partij. Daarnaast zijn banken meestal sneller bereid om (een deel van) de financiering te verstrekken wanneer er bijvoorbeeld een investeerder of grote crowd vertrouwen heeft in de ondernemingsplannen.

Bij een stapelfinanciering is het uitermate belangrijk dat je de juiste combinatie kiest voor jouw onderneming. Het stapelen van financiers is vaak complex en een flinke uitdaging. Je moet namelijk kennis hebben van elke gebruikte financieringsbron en van de kenmerken van elk type financiering. De voorwaarden en condities moeten op elkaar zijn afgestemd.

Daarom is een goede voorbereiding noodzakelijk. Het helpt je enorm als je bekend bent met de verschillende non-bancaire mogelijkheden. Vanuit de Financieringsdesk helpen wij iedere dag ondernemers met deze het invullen van investeringen en het aantrekken van financieringen. Een stapelfinanciering kan voor jouw vraagstuk dé oplossing zijn. Neem tijdig contact met ons op om te sparren. Samen staan we sterker!