Subsidie voor circulaire ketenprojecten samenwerkende mkb'ers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling circulaire economie gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van activiteiten gericht op de bevordering van een circulaire economie.

De regeling geeft een kader voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn oplossingen voor producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat en/of grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt op nieuwe grondstoffen bespaard en de CO2-uitstoot verminderd. De focus ligt in de eerste fase van de regeling op het bevorderen van circulaire ketenprojecten. In latere fases van de regeling kunnen ook andere activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvragen kunnen van 9 april 2020 tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het voor 2020 beschikbare budget van € 860.000 wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Meer subsidie nieuws