Tarieven voor wegvervoer naar recordhoogte

Voor het zesde achtereenvolgende kwartaal stijgen de tarieven voor het wegtransport. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de transporttarieven gestegen met 3%. De stijging is te danken aan de grote vraag uit de markt.

Tarieven voor wegvervoer naar recordhoogte

Daarbij zijn factoren als stijgende brandstofkosten en een tekort aan chauffeurs eveneens van grote invloed. Zo bedragen de brandstofkosten ongeveer één derde van de operationele kosten. En alleen afgelopen jaar zijn de brandstofkosten in veel Europese landen al gestegen met meer dan een kwart.

Een ander genoemde uitdaging is het tekort aan chauffeurs. Alleen al in Engeland zijn er 100.000 onvervulde vacatures.

Dat leidt tot stijgingen in salarissen, met een prijsopdrijvend effect voor de totale kostprijs per kilometer. Transportanalisten gaan ervan uit dat er voor de korte termijn weinig ‘afkoeling’ te verwachten is.