Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Wederom een blog van Ilona Vinke, werkzaam bij de vestiging Heesch, over de tegemoetkoming van onze overheid tijdens deze coronacrisis. Dit keer schrijft zij over de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. (TVL).

Vanaf 30 juni 2020 kunnen ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb  aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie en evenementen kunnen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Voorwaarden TVL

Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro.

Wanneer wordt voldaan aan alle voorwaarden, ontvangt de onderneming een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies.

Vóór 1 april 2021 moet het daadwerkelijk omzetverlies worden doorgeven. Binnen 16 weken wordt dan het definitieve bedrag vastgesteld. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan wordt de laatste 20% betaald. Bij een lager omzetverlies ontvangt (minder dan 20%) moet de subsidie worden terugbetaald. Is het omzetverlies hoger, dan wordt alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000 toegekend.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vanaf dinsdag 30 juni via rvo.nl/tvl aan te vragen.

Wil je hulp bij het aanvragen van de TVL? Neem contact met ons op, wij helpen je graag.

Meer actueel corona nieuws: