Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): let op de deadlines van 1 juni en 1 juli voor de definitieve vaststelling

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de periode juni – september  2020 hebben gekregen, moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Aan de hand van de werkelijke omzet wordt vervolgens de definitieve subsidie vastgesteld.

Je dient het verzoek tot vaststelling in te dienen via de website van de RVO. Het verzoek zelf is door RVO vooraf ingevuld, wel dien je de gegevens te controleren en de aanvraag te accorderen. In sommige gevallen zul je aanvullende informatie moeten verstrekken.

Als blijkt dat het omzetverlies gelijk is aan de eerdere schatting dan wordt de resterende 20% uitbetaald en ook indien blijkt dat je recht hebt op een hogere tegemoetkoming (omdat het omzetverlies groter was) dan wordt het resterend bedrag doorgaans binnen drie weken betaald.

Voor de TVL aanvragen die betrekking hebben op het vierde kwartaal van 2020 geldt een deadline voor het indienen van de definitieve bedragen van 1 juli 2021.

Kortom, zorg ervoor dat je tijdig het verzoek tot vaststelling indient!

Startersregeling
Een andere ontwikkeling die in het verlengde ligt van de TVL is de zogeheten startersregeling.

Tot nu toe kwamen startende ondernemers niet in aanmerking voor TVL. Zij voldeden immers niet aan de voorwaarden.

Een nieuwe regeling specifiek bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb), inclusief zzp'ers met een werkruimte los van het huisadres brengt daar verandering in. Wanneer een ondernemer tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 is gestart met zijn onderneming en voldoet aan de subsidievoorwaarden komt hij mogelijk toch in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De startersregeling Q1 2021 opent naar verwachting in mei. Helaas is op het moment van schrijven nog geen exacte datum bekend. De tegemoetkoming geldt voorzover bekend voor het 1e en 2e kwartaal van 2021.

Heb je vragen over TVL, het bepalen van je omzetverlies of het indienen van het verzoek tot vaststelling, neem dan contact op met een van onze adviseurs.