Toenemende armoede slecht voor gezondheid

Het CBS meldt dat bijna een kwart van de volwassenen met een laag inkomen én overgewicht te maken heeft met diabetes.

Toenemende armoede slecht voor gezondheid

Van de bevolking boven 18 jaar heeft maar liefst de helft te maken met overgewicht. Verder onderzoek toont echter aan dat bij volwassenen, die leven met een inkomen onder de ‘lage inkomensgrens’, diabetes veel vaker voorkomt dan bij volwassenen met hogere inkomens.

Uit metingen in de periode van 2018 tot en met 2021 bleek dat overgewicht meer voorkomt onder volwassenen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens dan onder volwassenen met een hoger inkomen: 56 procent, tegen 51 procent. Van de mensen met een laag inkomen had 19 procent obesitas, tegen 15 procent van degenen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.