Toezicht door belastingdienst op ZZP-ers in 2020

Ilona Vinke, werkzaam bij de vestiging Heesch, waarschuwt in de OOvB blog van deze week ondernemers die met ZZP-ers werken. Vanaf 2020 zijn de mogelijkheden tot handhaven voor de belastingdienst uitgebreid. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

De belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. In afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen, welke naar verwachting in 2021 in werking zal treden, gelden thans nog steeds de criteria uit de Wet DBA.

De belastingdienst handhaaft deze wet beperkt, maar vanaf 2020 zijn de mogelijkheden tot handhaven wel uitgebreid. Tijdens onderzoeken kan de Belastingdienst partijen die geen dienstbetrekking hebben beoogd, maar een werkwijze of overeenkomst hanteren die naar de mening van de belastingdienst wel kwalificeert als een dienstbetrekking, erop wijzen dat een aanpassing van hun werkwijze of overeenkomst nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.

Vanaf 1 januari 2020 kan de belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers na constatering dat sprake is van een dienstbetrekking hun werkwijze binnen een redelijke termijn en na aanwijzingen van de belastingdienst niet aanpassen (in de meeste gevallen tot 3 maanden).

Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de belastingdienst alsnog. Het gaat dan om het opleggen van correctieverplichtingen, naheffingen en zo nodig boetes.

Sectorgerichte benadering bouw en zorg

Verder is aangekondigd dat in de sectoren zorg en bouw wordt gestart wordt met een sectorgerichte benadering, welke in de loop van 2020 zal worden uitgebreid met andere sectoren. Deze sectorgerichte benadering betekent dat de belastingdienst samen met brancheverenigingen en koepelorganisaties wil gaan samenwerken. Opdrachtgevers in die sectoren krijgen dan vanuit hun brancheorganisaties informatie en een tijdpad om te gaan voldoen aan de toekomstige normen.

Kortom, wanneer je werkt met ZZP-ers en je risico’s wilt beperken blijft het van belang dat de werkrelatie door de belastingdienst niet kan worden aangemerkt als een (fictieve) dienstbetrekking. Het schriftelijk vastleggen van de opdracht tussen opdrachtgever en ZZP-er in een zogeheten modelovereenkomst is daarom ook in 2020 nog steeds het advies.

In de loop van dit jaar zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over toekomstige wetgeving rondom de ZZP-er. Zodra hierover meer bekend is zullen wij je uiteraard informeren.

Heb je in de tussentijd nog vragen over het werken met ZZP-ers en de risico’s die je als opdrachtgever loopt, neem dan contact op met een van onze juristen.