Topbestuurders waarschuwen voor beperkingsdrift EU ten aanzien van kunstmatige intelligentie

Maar liefst 160 CEO’s en bestuurders van internationale grootbedrijven (waaronder ook Heineken), hebben in een open brief hun zorgen geuit over de regelzucht van de Europese Unie ten aanzien van kunstmatige intelligentie (AI).

 Topbestuurders waarschuwen voor beperkingsdrift EU ten aanzien van kunstmatige intelligentie

Volgens de bestuurders legt de EU teveel nadruk op het inperken van de technologische mogelijkheden, terwijl de nadruk gelegd zou moeten worden op het beperken van de risico’s. De CEO’s zijn van mening dat, door deze beperkende regelzucht, Europa achterop raakt als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Het zou er direct toe kunnen leiden dat innovatieve en vernieuwende bedrijven kiezen voor een toekomst buiten Europa, en dat investeerders een terughoudende rol aan gaan nemen ten aanzien van AI.