Uitzendbureaus gaan contracten voor werk en huur scheiden

De landelijke politiek, gesterkt door het rapport van de commissie Roemer, probeert al enige tijd om arbeidsmigranten beter te beschermen voor wat betreft onderdak. In de praktijk is het gebruikelijk dat arbeidsmigranten bij hun werk ook onderdak geregeld wordt.

ABU, de branchevereniging voor uitzendbureaus heeft nu besloten om haar leden op te dragen om werk- en huurcontracten te scheiden. Dit betekent dat wanneer een arbeidsmigrant ontslagen wordt, hij niet direct zijn woonruimte hoeft te verlaten. Hiermee speelt ABU in op de wens om arbeidsmigranten wat minder afhankelijk te maken van de werkgever. Ook werknemersvereniging FNV is blij met deze stap.

Door het loskoppelen van werk- en huurcontracten kan een arbeidsmigrant bijvoorbeeld nog minimaal een maand lang gebruik maken van de huisvesting. De ABU verzekert ook dat arbeidsmigranten nooit op straat zullen belanden omdat ze in principe altijd werk en onderdak aangeboden zal worden door de leden.

Deze ontwikkeling is een goede stap op weg naar de verplichte certificering vanaf 2025 voor uitzendbureaus, aldus ABU.