Uitzendsector dient zichzelf te vernieuwen

Het flexibele werken is min of meer een bedenksel van Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad Uitzendbureaus. Naast het feit dat Goldschmeding een goed gevoel had voor economische trends, was zijn ondernemerschap zeker zo spraakmakend en heeft het ertoe geleid dat Randstad het grootste uitzendconcern ter wereld is geworden.

Ondanks deze lovende ontwikkelingen maakt de overheid zich steeds grotere zorgen over de omvang van de ‘flexibele schil’. Een te groot aandeel aan flexibele arbeidscontracten leidt tot een vertraging in innovatiekracht, zo is zelfs de opvatting van de gezaghebbende Sociaal Economische Raad. Ook de sectorspecialisten van ING pleiten voor een afslankronde voor de uitzendbureaus. Het argument van de sectorspecialisten is vooral bedoeld om de ‘cowboys’ uit de markt te weren die zich niet alleen bezighouden met arbeidsbemiddeling, maar zich tevens opstellen als verhuurder van overnachtingsruimtes. Het is namelijk voor velen een doorn in het oog hoe arbeidsmigranten meer en meer overgeleverd lijken aan de macht van malafide uitzenders. Een oplossing is dus; strengere regulering en certificering.