Uitzendsector krijgt nieuwe richtlijnen

Het is al langer een doorn in het oog. Bij het kabinet, maar ook binnen de uitzendsector zelf. De vele malafide uitzendbureaus die misbruik maken van hun positie om de vaak uit Oost-Europa afkomstige arbeidskrachten onder de meest bizarre omstandigheden te laten werken en verblijven.

Minister Karien van Gennip heeft besloten om op advies van voormalig SP voorman Emile Roemer een wetsvoorstel in te dienen waardoor alle uitzendbureaus verplicht zijn om een certificaat te behalen. Om het certificaat te kunnen verkrijgen, dient voldaan te worden aan een aantal eisen. Die eisen zeggen iets over het loon, over de belastingaangifte, over huisvesting. Tevens wordt erin gesteld dat een waarborgsom van 100.000 euro betaald dient te worden. Naar verwachting zal het nieuwe certificeringsstelsel in 2025 van kracht gaan.