Update: Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB-C) tijdelijk verruimd

Update 1 mei 2020:

Regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) versoepeld.

De overheid versoepelt de BMKB (borgstellingsregeling voor bedrijfskredieten) om MKB ondernemingen extra te helpen.

 1. de looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar.
 2. De toegang tot een krediet wordt uitgebreid door niet alleen te kijken naar een liquiditeitsprognose. Ook een omzettoets kan nu als basis dienen voor een krediet. Al eerder werd de rentepremie verlaagd van 3,9% naar 2%.
Kosten BMKB-C lening

De belangrijkste kenmerken van de regeling met ingang van 16 maart

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken hebben de handen ineengeslagen.

Naast rente en aflossing betaal je eenmalig 2% provisie over de hoofdsom van de BMKB-C lening. Deze provisie dragen wij vervolgens af aan de overheid. Eerder was deze provisie bepaald op 3,9%, maar dit tarief is naar beneden bijgesteld. Heb je al een BMKB-C lening aangevraagd? Dan wordt deze verlaging met terugwerkende kracht gecorrigeerd. 

De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Het maximale bedrag van een borgstellingskrediet is € 1,5 miljoen.
 • Naast het borgstellingskrediet sluit je ook altijd een regulier krediet af bij je bank.
 • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en het reguliere krediet is 3:1 (dit was 1:1).
 • De overheid staat nu borg voor 90% van het borgstellingskrediet (dit was 75%).  
 • Heb je een BV? Is jouw aandelenbelang groter dan 50%? Dan sta je persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.
 • De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.
 • Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en kan worden aangevraagd tot 1 april 2021.
Voor land- en tuinbouwbedrijven geldt een apart tijdelijk borgstellingskrediet, de BL-C

De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module voor ondernemers in deze sector die in liquiditeitsproblemen komen na de maatregelen in verband met het coronavirus. De kenmerken van deze regeling zijn afwijkend op de volgende punten:

 • Het totale maximum aan BL (inclusief C) bedraagt € 1.500.000,-. Het totale maximum aan BL Plus (inclusief C) bedraagt € 2.800.000,-. BL Plus is uitsluitende bestemd voor gecertificeerde investeringen in stallen of kassen 
 • Het overbruggingskrediet kan tot de aangegeven maxima geheel met BL-C of BL-C Plus worden gefinancierd. Er hoeft dus geen bancair krediet zonder borgstelling naast te staan: de 2/3 (staat) – 1/3 (bank) regel van de BL die normaal van toepassing is, geldt dus niet voor de BL-C. 
 • De borgstelling bedraagt 70 % van het  BL-C of BL-C Plus krediet.