Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Een onderdeel van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), een vorm van bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

De Tozo-regeling is bedoeld voor gevestigde ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Meer specifiek gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep; indien nog geen jaar geleden gestart dan dient in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week voor het bedrijf gewerkt te zijn (incl. uren ten behoeve van administratie en acquisitie)
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd, dus bij wonen over de grens komt men niet in aanmerking.

 

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal 3 maanden (niet terug te vorderen) inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum, die wel afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en overig inkomen maar niet van vermogens- en partnertoets.

De regeling is inmiddels opengesteld en werkt terug tot 1 maart, maar wie pas in mei in financiële problemen komt, kan op dat moment een aanvraag indienen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. 

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken op de aanvraag besluiten en tot uitkering overgaan. Als dat niet lukt, dan kan de gemeente een voorschot toekennen.

Daarnaast kan binnen deze regeling een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd worden van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden, het rentepercentage is momenteel nog niet bekend.

In de meeste gemeenten is het loket op dit moment nog geopend. Wij verwachten dat er een dezer dagen meer bekend wordt over het aanvragen van de regeling.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.