Update UBO en Handelsregister

Ruim twee jaar na invoering hebben nog lang niet alle UBO’s zich geregistreerd. De vulgraad van het UBO-register voor vennootschappen en overige juridische entiteiten is per 1 maart 2024 tachtig procent. Toch wordt alweer een wijziging in de registratieplicht doorgevoerd. Dit heeft te maken met de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD).

Update UBO en Handelsregister

In Nederland kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO als die persoon meer dan 25% van de eigendom, winstbelang of zeggenschap heeft, dus een belang van precies 25% leidt niet tot (verplichte registratie als) UBO. Bij doorvoeren van de AMLD verandert dit en kwalificeert een natuurlijk persoon als UBO bij 25% of meer van de eigendom, winstbelang of zeggenschap.

Bij 25% van de eigendom, winstbelang of zeggenschap ontstaat nu dus wel een inschrijvingsplicht. Dit lijkt misschien een kleine verandering, maar er zijn toch veel juridische entiteiten waarin een dergelijk belang voorkomt (bijv. bij vier aandeelhouders of vennoten met een gelijk belang) en die zullen hun inschrijving in het UBO-register moeten herzien.

Onder meer door de KVK wordt bekeken op welke manier dit “lastenluw” kan worden doorgevoerd, maar gevreesd moet worden dat hier toch weer formulieren en aanvullende stukken aan te pas gaan komen. Het is om die reden wel verstandig communicatie hierover af te wachten, voordat (wellicht onnodige) actie wordt ondernomen.

Goed nieuws voor UBO’s is er ook, in ieder geval uit privacyoverwegingen.

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden.

Daarom wordt nu ingezet op betere bescherming van persoonsgegevens, een rem op ongewenste directe marketing en een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister. Het is de bedoeling dat van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik gemaakt kan worden door ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop. Het ongewenst datagebruik door derden zou hierdoor weg moeten vallen.

Daarmee verandert dus ook het verdienmodel. Dienstverlening in het kader van het Handelsregister werd de afgelopen jaren juist gefinancierd onder andere door het tegen betaling beschikbaar stellen van gegevens uit het register, maar ondernemers die ingeschreven staan gaan na de wijziging weer een vaste bijdrage per jaar betalen. De wijziging wordt overigens nog niet direct ingevoerd, maar is ter consultatie openbaar gemaakt zodat daarop nog inspraak kan plaatsvinden.