Van uitstel komt geen afstel

Na een heftige coronaperiode, zou je hopen dat de rust wederkeert en de tijd aanbreekt voor getroffen ondernemers om te herstellen, achterstanden weg te werken en belastingschulden af te lossen.

Maar de ontwikkeling in Oekraïne en de daarmee samenhangende stijging van onder andere de energieprijzen kwam bij veel ondernemers als een zeer ongewenste verrassing. Met als gevolg dat het herstellen, achterstanden wegwerken en belastingschulden aflossen voor sommige ondernemers beperkt tot niet mogelijk is gebleken.

Vanaf deze week wordt door de belastingdienst aanmaningsbrieven verstuurd naar ondernemers die achterlopen bij het aflossen van deze “coronaschulden”. Waarmee een eventueel collectieve kwijtschelding echt geen optie meer gaat worden en van uitstel dus geen afstel komt.

In de brief word je geïnformeerd over de status van je betalingsregeling. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarde je niet voldoet.  Zo kan er een betalingsachterstand zijn of het kan zijn dat er niet voldaan is aan nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Daarnaast word je geïnformeerd over wat je moet doen wanneer er sprake is van een betaalachterstand en hoe je deze kunt inlopen.  

Wanneer je 14 dagen na de dagtekening van de ontvangen brief geen actie onderneemt is de belastingdienst genoodzaakt om de betalingsregeling in te trekken en invorderingsmaatregelen te treffen met extra kosten als gevolg. Om dit te voorkomen is het heel belangrijk om aan de betalingsverplichting te voldoen.

Helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Lukt dit jou ook niet, vraag ons dan om hulp. Wij helpen we je graag (in samenwerking met de belastingdienst) om tot een goede oplossing te komen.