Verjaring wettelijke vakantiedagen

Jurist Ilona Vinke-Cobussen, werkzaam bij de vestiging Heesch, is deze week in de digitale pen geklommen om de wekelijkse OOvB blog te verzorgen. Voor alle werkgevers opgelet: informeer je werknemers tijdig over de rechten en plichten inzake vakantiedagen.

Werknemers hebben recht op wettelijke vakantiedagen met het behoud van loon. Volgens de wet vervallen de vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen dus op 1 juli 2022.

Het gerechtshof Den Haag heeft zich recent uitgelaten over de verjaring van wettelijke vakantiedagen als de werknemer niet in de gelegenheid was om vakantie op te nemen. Als de werknemer niet in de gelegenheid was om vakantiedagen op te nemen, geldt de vervaltermijn van zes maanden namelijk niet.

De wettelijke vakantiedagen zijn in deze uitspraak dus niet komen te vervallen, en dat lag aan het (niet) handelen van de werkgever. De werkgever had, aldus het hof, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit volgde dat hij aan zijn zorg- en informatieverplichting had voldaan.

Niet duidelijk is geworden hoe concreet en actief de werkgever ervoor heeft gezorgd dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid had zijn vakantiedagen op te nemen, of de werkgever de werknemer daartoe formeel heeft aangezet, en of de werkgever de werknemer tijdig over het verval van zijn vakantiedagen heeft geïnformeerd.

In dit geval betekent de uitspraak voor de werkgever dat er nog ruim 222 resterende vakantiedagen moeten worden uitbetaald!

Kortom, zorg ervoor dat je als werkgever een werknemer (tijdig) informeert over zijn recht op vakantie, hem gelegenheid geeft om vakantiedagen op te nemen en hem informeert over de gevolgen van het niet opnemen van vakantiedagen.