Do's en don'ts van een vaststellingsovereenkomst

In mei 2021 hebben wij de blog betreffende do's and don'ts van een concurrentiebeding gepubliceerd. Mariëlle te Lindert, jurist bij de vestiging in Uden, blogt dit keer over de do's and don'ts van een vaststellingsovereenkomst.

In de praktijk worden de meeste arbeidsovereenkomsten beëindigd in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Hierdoor wordt een gang naar het UWV of de rechter voorkomen. De afspraken die werkgever en werknemer maken over de beëindiging worden meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. De vaststellingsovereenkomst kan dus een uitkomst zijn voor werkgevers, mits de inhoud goed is. In deze blog zetten we daarom een aantal handige tips voor jou als werkgever op een rij.

Schriftelijk

De inhoud en opmaak van een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, maar de afspraken moeten wel schriftelijk vastgelegd worden. Als werkgever ben je dus grotendeels vrij in het maken van de afspraken met je werknemer. Afspraken mogen alleen niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde. 

Inhoud

In de vaststellingsovereenkomst worden meestal afspraken over diverse onderwerpen gemaakt. Een goede vaststellingsovereenkomst is compleet en duidelijk en vormt daarmee voor beide partijen een duidelijke houvast rondom het einde van het dienstverband. De volgende punten zijn belangrijk om op te nemen in een vaststellingsovereenkomst.

 

 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst.
 • De eventuele beëindigingsvergoeding. 
 • Afspraken rondom de eindafrekening en de nog openstaande posten. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, studiekosten etc.
 • De vraag of werknemer tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van werk.
 • Afspraken rondom het inleveren of overnemen van eigendommen van de werkgever, zoals een mobiele telefoon, laptop of auto van de zaak.
 • Eventuele afspraken rondom een outplacementtraject, zoals de kosten en duur daarvan en/of die kosten in mindering strekken op de beëindigingsvergoeding.
 • Afspraken over het al dan niet in stand blijven van bedingen uit de arbeidsovereenkomst, zoals een geheimhoudings- of concurrentiebeding.
 • De bedenktijd van veertien dagen voor de werknemer.
 • Een bepaling dat partijen elkaar na uitvoering van de gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting verlenen. Vaak wordt hierbij ook opgenomen dat partijen afstand doen van hun recht om de vaststellingsovereenkomst nog aan te vechten. Hierdoor hebben partijen zekerheid en een totaaloplossing.
 • Datum van ondertekening.
Voor de werknemer belangrijke bepalingen

Voor de werknemer is het belangrijk dat zijn aanspraken op een WW-uitkering veilig worden gesteld. In dat verband zijn er drie belangrijke punten om op te nemen:

 1. Het initiatief tot de beëindiging van het dienstverband moet bij werkgever liggen.
 2. Het ontslag mag geen verband houden met een door werknemer veroorzaakte dringende reden voor ontslag.
 3. De werkgever moet de geldende opzegtermijn (op grond van de wet, CAO of arbeidsovereenkomst) in acht nemen.

 

Voorts verzoeken veel werknemers om een bepaling op te nemen over het verstrekken van een positief getuigschrift. Ook is het niet ongebruikelijk dat werkgever aan werknemer een tegemoetkoming in de kosten voor het inwinnen van juridisch advies door werknemer aanbiedt.

Tips
 • Stel een compleet document op dat is gebaseerd op de specifieke situatie van de betreffende werknemer op basis van zijn of haar arbeidsovereenkomst en de eventueel nadien gemaakte afspraken over bijvoorbeeld het volgen van een studie of verkregen bedrijfseigendommen.
 • Gun de werknemer de bedenktijd van veertien dagen en leg dit vast in de vaststellingsovereenkomst. Ontbreekt deze bepaling dan is de bedenktermijn 21 dagen.
 • Zorg dat de rechten van de werknemer op een uitkering niet worden geschaad, zodat discussies op dit punt worden voorkomen.
 • Een goed en volledig sjabloon van een vaststellingovereenkomst is een bruikbaar handvat, maar laat de inhoud toetsen door een jurist.
 • Het arbeidsrecht is continu in beweging en regels veranderd. Laat jouw sjabloon daarom jaarlijks toetsen.

 

De juristen van OOvB helpen je graag verder en kunnen jou ook voorzien van een sjabloon passend bij jouw onderneming.