Wanbetalingen gevaar voor toename faillissementen

Hogere grondstofprijzen en tekorten bij toeleveranciers. Het zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de winstmarge van veel MKB bedrijven. Allianz Trade, een kredietverzekeraar, meldt dan ook dat het lastiger zal worden voor veel ondernemers om aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Wanbetalingen gevaar voor toename faillissementen

Vanwege de toenemende inkoopkosten en een verwachte toename van wanbetalingen, hebben bedrijven aanzienlijk meer werkkapitaal nodig, zo zeggen de risico-analisten van Allianz. Dit gaat ten koste van nieuwe investeringen. Of bedrijven in staat zijn om hieraan iets te doen, heeft vooral te maken met het vermogen om de toenemende kosten te kunnen doorberekenen aan klanten.

En aangezien deze ‘ruimte’ er niet in alle gevallen zal zijn, zal er een toename van faillissementen te verwachten zijn, zo redeneren de analisten. Allianz Trade gaat dan ook uit van een stijging van het aantal faillissementen van zo’n 10%.