Wat is de invloed van het herroepen van een schenking op de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting?

Ruud Janssen, Register Belastingadviseur, is in het onderwerp schenkbelasting gedoken voor de OOvB-blog van deze week. Specifiek gaat Ruud in op de 'eenmalige vrijstelling'. Wat gebeurt er met de 'eenmalige vrijstelling' als de eerste schenking herroepen wordt?

Stel, je hebt als ouder een schenking gedaan aan je kind. Ten tijde van de schenking (in de schenkingsakte) heb je als ouder vastgelegd dat de schenking kan worden herroepen.

Nu gebeurt vervolgens het volgende:

  1. Je kind doet een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling.
  2. De verhoogde vrijstelling wordt toegekend.
  3. De schenking wordt herroepen om andere dan fiscale redenen.
  4. De ouder doet in een later jaar een nieuwe schenking aan het kind (dat nog steeds tussen 18 en 40 jaar is).

Kan na herroeping van een schenking, om andere dan fiscale redenen, waarvoor een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan, bij een nieuwe schenking van dezelfde schenker de begiftigde nogmaals een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling doen?

Ja dat is mogelijk, als de herroeping plaatsvindt om andere dan fiscale redenen dan wordt de herroepen schenking voor toepassing van de eenmalig verhoogde vrijstelling helemaal weggedacht. Er kan daarom, als op het moment van de ‘tweede’ schenking aan de voorwaarden wordt voldaan, met succes een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling worden gedaan.

De belastingdienst stelt namelijk, en wij onderschrijven dat uiteraard, dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt als feitelijk geen gebruik is gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling (de begiftigde zal dan het geschonken bedrag aan de schenker moeten terugbetalen), daar alsnog een beroep op kan worden gedaan. Mits op het moment van de ‘tweede’ schenking aan alle voorwaarden van de eenmalig verhoogde vrijstelling is voldaan.

Ook als er sprake is van een andere ontbindende voorwaarde dan herroepen (bijvoorbeeld het niet vervullen van een bedongen besteding, zoals bij een eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning het geval kan zijn) geldt daarvoor hetzelfde als bij een bedongen herroeping. Ook dan ‘herleeft’ de mogelijkheid voor het doen van een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling, als aan alle voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan.  

Wil jij binnenkort een schenking doen aan je (klein)kinderen of een ander persoon en heb je hier nog vragen over? Laat het ons weten, wij helpen je graag verder!