Wijzigingen in het arbeidsrecht

Er is nieuwe regelgeving waar werkgevers in de praktijk rekening mee moeten houden. Op 1 augustus aanstaande treedt de “Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” in werking. De regelgeving geeft werknemers onder andere de volgende rechten.

Recht op informatie over belangrijke aspecten van de arbeidsverhouding. Bijvoorbeeld over de plaats van de arbeid, verlof- en vakantieregelingen, loon, wijze van opzegging van de arbeidsovereenkomst, proeftijd, eventueel recht op scholing, etc. Wel geldt dat informatie die reeds in een eventuele toepasselijke CAO staat niet nogmaals bevestigd hoeft te worden.

Gemakshalve puntsgewijs een aantal belangrijke aandachtspunten voor werkgevers:

  1. Voor het opleggen van een verbod op nevenwerkzaamheden (een zogenoemd nevenwerkzaamhedenbeding) moet een goede reden zijn. Anders is het beding nietig;
  2. Als een groot deel van de arbeidstijd vooraf niet bekend is bij de werknemer, spreken we van een onvoorspelbaar werkpatroon. In dat geval dien je als werkgever de werknemers te vertellen op welke momenten zij kunnen worden verplicht om te werken. Dit speelt vooral bij oproepkrachten;
  3. Werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon kunnen een verzoek indienen voor arbeid met meer voorspelbare en zekere tijden. Een vereiste hiervoor is dat de werknemer minimaal 26 weken in dienst is. Bovendien moet dergelijke arbeid wel beschikbaar zijn bij de werkgever;
  4. Werknemers dienen soms opleidingen te volgen om het werk waarvoor ze zijn aangenomen te kunnen blijven verrichten. Bijvoorbeeld aan verplichte scholing in de zorg, accountancy of de advocatuur.

Werkgevers doen er verstandig aan om zo nodig de gebruikte arbeidsovereenkomsten en/of personeelsreglement op bepaalde punten aan te passen.

Uiteraard zijn onze juristen je graag van dienst.