Zorg voor ouderen lijkt onbetaalbaar te worden

Als het aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt, dan dient er op korte termijn iets te gebeuren om de zorg voor ouderen de komende 15 jaar betaalbaar te houden.

Zorg voor ouderen lijkt onbetaalbaar te worden

Zoals het er nu naar uitziet, stijgen de kosten voor de ouderenzorg van 18 miljard naar 37 miljard euro. Een onhoudbare situatie, schetsen een aantal topambtenaren. Als er niets veranderd, dan heeft de zorg behoefte aan 350.000 extra mensen. Dat zou mogelijk kunnen leiden tot ontwrichting omdat die mensen er niet zomaar zijn, en bovendien zouden de kosten, zoals gezegd, enorm oplopen. Volgens de topambtenaren is dan ook een maatschappelijke discussie nodig met als vraag: hoeveel zorg willen we bieden en wie moet dat betalen.

In ieder geval zal het ertoe gaan leiden dat de eigen bijdragen omhoog zullen moeten en dat een aantal voorzieningen op de schop zullen moeten (zoals dagbesteding voor ouderen en huishoudelijke hulp). Dit zal ook leiden tot de noodzaak dat ouderen een beroep dienen te doen op mensen uit het eigen netwerk.