Zorgsector kan niet voldoende investeren in gebouwen

Binnen de zorgsector ontstaan grote zorgen over de noodzakelijke investeringen in gebouwen.

Daarbij gaat het om investeringen in verduurzaming en noodzakelijk onderhoud. Vooral binnen de sector van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is dit extra relevant omdat het voor hen ook gaat om investeringen in nieuwbouw, wooneenheden voor patiënten. Het zou kunnen betekenen dat voor 50.000 mensen geen passende woongelegenheid gerealiseerd kan worden. Volgens deskundigen in de markt heeft dat te maken met het feit dat de overheid 8% wil bezuinigen op vastgoed. Hierdoor hebben zorgorganisaties alleen al volgend jaar 5 miljard euro minder te investeren.