Zorgmijders zorgen voor nieuwe uitdagingen

Nieuw richtlijn biedt handvatten.

Iedereen zal mensen kennen die een aarzelende of weigerende houding hebben ten aanzien van de covid vaccinaties. Afgezien van de emotionele impact door de soms heftige discussies, blijken zorgprofessionals ook in de werkuitvoering hinder te ondervinden.

Want naast het anti zorg sentiment door vaccinatieweigeraars, blijken meer en meer mensen een aarzelende houding aan te nemen ten aanzien van zorgverleners. Deels heeft dit te maken met onvermogen, zoals bij dementerenden die hun zorgbehoefte simpelweg niet beseffen. Maar ook groepen jongeren, die het idee hebben dat zorgprofessionals (vaak in de geestelijke zorg) zich vooral willen bemoeien met hun leven.

De sleutel ligt vaak in het winnen van vertrouwen, zo constateren enkele zorgprofessionals die hebben besloten een nieuwe richtlijn op te stellen.

In de praktijk is het zo dat het vaak ‘buitenstaanders’ zijn die aan de bel trekken. De technische dienst medewerker van een woningbouwcoöperatie die ontdekt dat een huurder behoorlijk aan het verslonzen is? Een buurvrouw die ziet dat een jongere uit de buurt vaker rondzwerft dan goed lijkt?    

De richtlijn geeft richting in de wijze waarop de juiste zorgprofessionals betrokken kunnen worden om ‘zorgmijders’ op het goede pad te helpen. En dan niet voor even, maar voor langere tijd. 

Benieuwd naar de richtlijn?