1 op de 6 horecabedrijven zal het dit jaar waarschijnlijk niet redden

Onlangs werd een rapport gepubliceerd van ONL en kredietverlener Qredits. Daarin werd gesteld dat maar liefst 75%! van alle horecabedrijven financieel op de rand van de afgrond staat. Branchespecialisten van ABN Amro en Rabobank denken dat het zo heftig niet is.

Zij zijn van mening, evenals de brouwerijen, dat zo’n 10% tot 15% van de horecabedrijven het loodje zal leggen.

Ook vorig jaar was het in de horecasector al duidelijk dat de steunmaatregelen niet voor elk horecabedrijf afdoende waren. Het CBS heeft geconstateerd dat 12% meer horecabedrijven hun activiteiten hebben gestaakt. Ook het aantal faillissementen liet een stijging zien van 39%.

Binnen de branche-experts van de banken wordt zelfs een positiever beeld geschetst voor het komende jaar ten opzichte van het vorige jaar. Te danken aan de terrasopenstelling en de verwachte versoepelingen na mei. Dit brengt nieuw geld in het laatje.

Toch stippen de verschillende sectoreconomen wel aan dat de schulden binnen de horeca fors zijn opgelopen. Het zou dan ook een goede zaak zijn als de overheid een regeling zou bedenken voor het opgelopen belastinguitstel, zo wordt gesteld