Box 3 berekening 2017-2021

Op 12 mei heeft Jeroen van Boekel een aanzet gemaakt hoe de Belastingdienst zal omgaan met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, ook wel het kerstarrest m.b.t. box 3 belasting genoemd (lees terug via deze link) Teruggave box 3 belasting voor spaarders |blog OOvB). Hierover is veel in de media verschenen. Een aantal zaken zijn momenteel (helaas) nog steeds niet duidelijk maar gelukkig is er ook nieuws te melden. In dit artikel zal Cor van den Broek je bijpraten over de huidige stand van zaken en ook de aandachtspunten die dit met zich meebrengt.

Kort gezegd heeft de Hoge Raad de belastingheffing op basis van wettelijk vastgestelde veronderstelde rendementen afgeschoten. De fiscus moet beter aansluiten bij het daadwerkelijk gerealiseerde rendement in de betreffende jaren.

Om hieraan tegemoet te komen heeft de Belastingdienst nieuwe uitgangspunten aangehouden. Deze uitgangspunten kunnen voor iedere willekeurige Nederlander worden berekend op de volgende website: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/hulpmiddel-box-3-inkomen. De fiscus heeft (vanwege problematiek met de software) gekozen voor wederom een verondersteld rendement i.p.v. het belasten op basis van daadwerkelijk rendement. Maar nu verdeeld over meerdere vermogensbestanddelen. Ieder bestanddeel heeft een eigen verondersteld rendement:

Met het hulpmiddel kun je de gevolgen voor jouw eigen situatie berekenen. De fiscus zal voor de thans nog definitief vast te stellen aanslagen inkomstenbelasting een berekening o.b.v. oude wetgeving opstellen PLUS een berekening o.b.v. bovenstaande ‘rendementen’. De laagste van beiden zal worden opgelegd.

Let op!! Dit betreft nog steeds een aanslag gebaseerd op veronderstelde rendementen. Wanneer je binnenkort een definitieve aanslag IB met belastingheffing over het box 3 vermogen ontvangt, doe je er verstandig aan om serieus te overwegen bezwaar te maken tegen deze box 3 heffing. Zeker wanneer jouw daadwerkelijke rendement lager is dan berekend volgens een van beide berekeningen. Schakel tijdig met je adviseur om de voor- en nadelen vooraf in beeld te hebben. De bezwaartermijn verloopt 6 weken nadat de aanslag definitief is vastgesteld. Wanneer je later bent met bezwaar maken bestaat de reële kans dat je bezwaar wordt afgewezen.

Met betrekking tot degene die geen bezwaar hebben gemaakt tegen eerder opgelegde aanslagen (dit zijn er heel veel!) is helaas nog weinig nieuws te melden. De Hoge Raad heeft op 20 mei jl. een eerste uitspraak gedaan waarin is geoordeeld dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op lagere box 3 belasting. Maar in de politiek gaan stemmen op om alle belastingplichtigen op eenzelfde wijze te behandelen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij je uiteraard informeren.