Consolidatieslag in transportsector zet verder door

Volgens enkele toonaangevende marktspecialisten in de transportsector, is het overnamespel nog maar net van start. Zoals zij aangeven begrijpt een steeds groter deel van de bedrijven dat schaalvoordelen van cruciaal belang zijn om op termijn een financieel gezond bedrijf te houden, vooral in het licht van stijgende kosten.

Middelgrote transportorganisaties streven naar consolidatie om hun concurrentiepositie te versterken. Naast concurrentiepositie is duurzaamheid ook een drijvende factor, aangezien de sector de CO2-uitstoot moet verminderen door de verduurzaming van voertuigen. Echter, dit vergt aanzienlijke investeringen die gemakkelijker te realiseren zijn na consolidatie.

Fusies en overnames vergroten de omvang van bedrijven, wat gunstige leningstarieven mogelijk maakt. Bovendien verbetert de B2B-onderhandelingspositie en kan het bedrijf efficiënter duurzame voertuigen inkopen en overheadkosten verdelen. De vergrijzing van ondernemers en afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten dragen ook bij aan een verwachte groei van M&A-deals in 2023. Consolidatie biedt voordelen, zoals een betere spreiding van de vraag en de mogelijkheid om onrendabele klanten af te stoten, evenals verbeterde prijsafspraken.