De rol van de accountant bij de NOW

Ook in hartje zomer, wanneer de meesten op vakantie zijn of vakantie hebben, gaan wij door met onze wekelijkse OOvB blog. Pim van Diepenbeek, werkzaam bij de vestiging Cuijk heeft al vaker blogs geschreven met als titel "De rol van de accountant.....". Dit keer schrijft hij over zijn rol bij de NOW. De NOW 2.0 welteverstaan.

De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, afgekort tot NOW, is heel snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland in het leven geroepen. De bedoeling was om werkgevers heel snel hulp te bieden in deze moeilijke tijd. Werkgevers krijgen een compensatie voor het salaris wat zij doorbetalen aan hun werknemers.

Inmiddels is de regeling verlengd met de NOW 2.0. Daar zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Het betreft dus eigenlijk een aparte regeling.

Om een beroep te kunnen doen op de NOW moet aangetoond worden dat minimaal 20% omzetverlies is geleden als gevolg van de pandemie. Bij de NOW-regeling 1.0 ging het om drie maanden; bij NOW 2.0 gaat het om een periode van vier maanden.

Verantwoording

Om dat omzetverlies aan te tonen worden wij als accountant benaderd. Bij NOW 1.0 is het uitgangspunt voor het omzetverlies de omzet van 2019 gedeeld door vier; op die manier kan gesteld worden wat de omzet normaal gesproken over de drie maanden geweest zou zijn. Daarbij moeten we eventueel rekening houden met de stand van de voorraad en onderhanden werk of onderhanden projecten.

Er moet verantwoording afgelegd worden dat terecht een beroep is gedaan op deze regeling. Indien de tegemoetkoming hoger is dan € 125.000, dan zullen wij daar een controleverklaring bij moeten verstrekken. Dat moet ook indien de aanvraag hoger was dan € 100.000. Zelfs wanneer de aanvraag hoger was dan € 100.000 en het uiteindelijk ontvangen bedrag lager dan € 100.000, dan nog zullen wij een verklaring moeten verstrekken.

Controle

De uitdaging voor ons als accountant ligt er in dat we bovengenoemde verantwoording controleren op juistheid: Is het omzetverlies juist bepaald? Heeft op de juiste manier afgrenzing van de periode van tegemoetkoming plaatsgevonden? Heeft de stand van de voorraden en/of onderhanden werken invloed op de uitkomst?

Poortwachter

De accountant vervult hierbij ook de rol van Poortwachter. Het is uiteraard niet de bedoeling dat misbruik van de regelingen gemaakt wordt en fraude is al helemaal uit den boze.

Het verkrijgen van de tegemoetkoming was aan de voorkant erg eenvoudig. Achteraf komt er dus nog wel het een en ander bij kijken om de ontvangsten zeker te stellen. Wij helpen daar graag bij. Uiteraard kun je ook terecht op onze speciale coronapagina, waar we alles op een rijtje hebben gezet.