Door uitspraak Hoge Raad nog belangrijker om kritisch te kijken naar WOZ taxatie verslag

Ieder jaar is het natuurlijk belangrijk om te kijken of de WOZ taxatie niet te hoog is vastgesteld. Daarbij is het goed om heel kritisch te kijken naar de onderliggende WOZ taxatieverslag waar alles uitgesplitst staat.

De Hoge Raad heeft in januari dit jaar uitspraak gedaan waarbij de belastingdienst de procedure gewonnen heeft over zogenaamde “aanhorigheden” bij stallen. De uitspraak houdt in dat behalve de stal zelf en de ondergrond, ook de erfverharding, sleufsilo’s, mestsilo’s en dergelijke ook onder de WOZ bodemwaarde vallen. Deze investeringen zijn volgens de Hoge Raad “dienstbaar” aan de stal(len).

Dat houdt in dat er (veel) minder snel op erfverharding, sleufsilo’s en mestsilo’s afgeschreven mag worden. Tot nu toe werd er geen rekening gehouden bij deze posten met een WOZ bodemwaarde. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad moeten ook deze posten wel meegenomen worden. Er kan bij eigen gebruik in een maatschap of VOF of eenmanszaak maar tot 50% van de WOZ waarde afgeschreven worden van de stal “met aanhorigheden”. Bij een BV situatie is het zelfs zo dat er vanaf 2019 een fiscale WOZ bodemwaarde geldt van 100% van de WOZ taxatie.

Dus alle reden om goed kritisch te kijken naar de WOZ taxatie verslag.

Denk hierbij aan:

  • Zijn alle posten op de WOZ taxatie (nog) wel aanwezig?
  • Staat er ten onrechte een gesloopt gebouw op het WOZ taxatie verslag?
  • Is achterstallig onderhoud goed meegenomen?
  • Is asbest goed meegenomen?
  • Is een bepaalde stal of loods niet meer in gebruik?
  • Zijn er beperkingen in uitbreidingsmogelijkheden?

De termijn voor het maken van bezwaar is zes weken vanaf de dagtekening van de WOZ-beschikking.

Kom snel in actie als je vindt dat uw WOZ-beschikking te hoog is vastgesteld. Kunnen wij je hierbij helpen? Wij doen dat graag.