FOR-dotatie zoveel mogelijk toepassen?

Cor van den Broek, werkzaam bij de vestiging Wanroij, legt in zijn blog uit wat de FOR (Fiscale Oudedagsreserve) is en hoe je deze kunt toepassen.

In deze blog schrijf ik een stukje bedoeld voor ondernemers met een eenmanszaak dan wel deelname in een VOF/maatschap. Wanneer deze ondernemers winst maken en minimaal 1.225 uur per jaar werken (en dus recht hebben op zelfstandigenaftrek) kunnen zij een gedeelte van de winst reserveren voor hun oudedag. Over deze reservering hoeft dan niet direct belasting betaald te worden, maar het is uitstel van de te betalen belasting. Geen afstel! Maar: vanwege de dalende tarieven van de inkomstenbelasting kan hiermee naast liquiditeitsvoordeel ook een tariefsvoordeel worden behaald.

Daarbij komt dat, in geval van ondernemers met jonge kinderen, er mogelijk een extra recht bestaat op bijvoorbeeld kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en / of aanvullende studiebeurs. Daarbij kan het voordeel zelfs oplopen tot 70% besparing op korte termijn.

De reserveringen die jaarlijks plaatsvinden in deze Fiscale Oudedagsreserve (FOR) kunnen bij staking (of tussentijds) worden afgestort bij een bank of verzekeraar in de vorm van een (bancaire) lijfrente. Deze lijfrente keert in de toekomst aan de oud-ondernemer of zijn/haar erfgenamen een jaarlijks bedrag uit bovenop de AOW, een soort van extern pensioen, maar dan voor ondernemers.

In het verleden zijn een aantal van dergelijke maatregelen in het leven geroepen en tussentijds afgeschaft (levensloop, pensioen in eigen beheer, etc.). De FOR-dotatie is eigenlijk de enig overgebleven mogelijkheid om zonder liquiditeit te verliezen in de onderneming, te reserveren voor de oudedag. Het is daarmee ook reëel te veronderstellen dat op enig moment ook de FOR wordt afgeschaft, waarbij het kabinet een korting zou moeten geven om het aantrekkelijk te maken hiervan af te zien. Voor deze toekomstige korting hoef je als ondernemer niets te doen. Enkel in de aankomende jaren doteren! (Mits het fiscaal interessant is natuurlijk)

Wanneer je een eenmalig belastingvoordeel wilt realiseren zou je ervoor kunnen kiezen om de opgebouwde FOR af te storten bij bank/verzekeraar. Hiermee realiseer je eenmalig 14% korting over uw FOR-stand (vanwege de MKB-winstvrijstelling).

Let op: Mocht er in de toekomst een korting worden gegeven bij het afschaffen van deze faciliteit en je hebt reeds afgestort, dan vervalt je recht op deze korting. Dit zul je in je overwegingen mee moeten wegen.Het verdient de voorkeur om in de onderneming gelden te reserveren om de opgebouwde FOR te kunnen afstorten bij een bank of verzekeraar voor geval dit toch gewenst/nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door de belastingbesparing op de bedrijfsrekening te parkeren. Wellicht dat hiermee ook wat box 3 belasting kan worden bespaard.

Ben je geïnteresseerd of het doteren aan de FOR een interessante optie voor je is, of als je reeds een FOR hebt opgebouwd en je wilt weten wat hiervan de fiscale consequenties zijn, neem dan gerust contact met je adviseur op. Het blijft belangrijk om de gevolgen te weten voor je onderneming als je in het verleden van deze optie gebruik hebt gemaakt.