Een wildgroei aan BV's? Tijd voor actie!

Jeroen van Boekel, werkzaam bij de vestigingen Heesch, Wijchen en Boekel, blogt over opschoonacties als je een wildgroei aan BV's hebt. Waarom wordt het tijd om op te schonen? Jeroen legt het je uit en vertelt ook hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Werken met een bv-structuur?

Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende BV’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen. Aangekondigde nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat je deze opschoonactie het best binnenkort kunt uitvoeren.

Het ondernemen via verschillende vennootschappen zorgt ervoor dat jouw ondernemingen elkaar niet negatief beïnvloeden. Door hiertussen een goede scheiding aan te brengen en verschillende vennootschappen te gebruiken, kunnen schuldeisers niet zomaar aanspraak maken op de bezittingen van andere ondernemingen.

Opschonen

Iedere nieuwe vennootschap betekent wel een nieuwe afzonderlijke administratie. Zodoende moet er ook geen wildgroei ontstaan. Het is raadzaam jouw BV-structuur periodiek op te schonen en overbodige vennootschappen te liquideren.

Tip! Naast de besparing aan administratieve lasten levert opschonen mogelijk ook een aftrekpost op via de liquidatieverliesregeling voor de BV die de aandelen houdt.

Turboliquidatie

De snelste en goedkoopste manier om een vennootschap te beëindigen, is via een zogenaamde ‘turboliquidatie’. Wil je hiervan gebruikmaken, dan moet er sprake zijn van een vennootschap zonder baten. De BV mag zodoende geen bezittingen hebben, zoals liquide middelen of vorderingen. Is dit wel zo, dan dienen deze eerst te worden aangewend om de schulden af te lossen. Zijn er geen schulden, dan kunnen de bezittingen als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouder tot maximaal het bedrag van het geplaatste kapitaal. Om dat vervolgens ook uitgekeerd te krijgen, zal het nodig zijn om kapitaal terug te betalen. Afhankelijk van de statuten van de BV zal hiervoor een aparte procedure doorlopen moeten worden.

Snel en eenvoudig

In ieder geval is er (met of zonder aflossing of uitkering) uiteindelijk sprake van een vennootschap zonder bezittingen. Deze kun je turboliquideren. Dit betekent dat er enkel door de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit tot ontbinding hoeft te worden genomen. Dan dient de ontbinding te worden ingeschreven bij de KvK en ‘Klaar is Kees’!

Let op! Het feit dat de vennootschap mogelijk nog over (kleine) schuldeisers beschikt, is niet van belang. Deze vissen weliswaar achter het net, maar er was toch geen vermogen meer om zich op te verhalen. Wel kunnen deze schuldeisers bezwaar maken tegen deze liquidatie. Je moet dus wel zeker zijn van het feit dat er geen baten meer zijn en die ook niet meer zijn te verwachten. Ook moet de vennootschap op een juiste wijze leeg gemaakt zijn. Anders loop je mogelijk tegen bestuurdersaansprakelijkheid op. Het mooiste is dan ook om de BV te liquideren in overleg met de schuldeisers.

Zonder vereffening

De procedure van turboliquidatie is een stuk sneller en goedkoper dan een reguliere liquidatieprocedure. In het laatste geval ben je namelijk verplicht om het vermogen van de BV te vereffenen, een vereffenaar aan te wijzen, de liquidatie te publiceren en diverse zaken te regelen bij de KvK.

Waarom nu?

Recentelijk maakte minister Dekker bekend dat de regeling voor turboliquidatie wordt aangepast. Naar zijn mening verdient de rechtsbescherming van schuldeisers verbetering. Dit wil men allereerst bereiken via een bredere bekendmaking van de liquidatie (verplichte publicatie). Daarnaast moet de toegankelijkheid van informatie over de liquidatie worden verbeterd.

Vanaf 2020 complexer

In de loop van 2020 wil de minister hiervoor een wetswijziging ter consultatie aanbieden. Ondanks dat nog niet geheel duidelijk is hoe de wet exact wordt aangepast, is het duidelijk dat turboliquideren complexer en duurder gaat worden. Onderneem dus op tijd actie, wellicht maar meteen per einde boekjaar.

De eenvoudige turboliquidatie wordt door nieuwe wetgeving minder eenvoudig. Als je in 2019 vennootschappen nog laat liquideren, ‘profiteer’ je nog van de huidige regeling en hoef je ook geen nieuw boekjaar te starten.