Export vanuit China naar recordhoogte

Aan het einde van 2020 blijkt dat het coronavirus weinig tot geen impact heeft op de handelsbetrekkingen tussen China en het Europese vasteland. In de laatste maanden groeide de export vanuit China met meer dan 25%.

De export naar de Verenigde Staten groeide zelfs met meer dan 45%. Of de presidentswisseling van Trump naar Biden hier iets mee te maken heeft? Het is niet vast te stellen.

Ruim een jaar geleden was er nog sprake van een bittere handelsoorlog waarbij tal van importheffingen over en weer van kracht zijn. Deze importheffingen lijken geen effect te hebben op het aankoopgedrag van de Europese consument. Sinds het aflopen van de lockdown in China – juni 2020 – zijn elke maand hogere groeicijfers behaald.

Sterke prijssstijging containervervoer

De sterke vraag naar transport zet een stevige prijsstijging in gang voor het containervervoer. De prijzen zijn over het afgelopen jaar verdrievoudigd. En ook voor het aankomende jaar zijn de verwachtingen dat deze prijsstijgingen nog wel eens eenzelfde stijging kunnen laten zien. In de markt wordt al gesproken van misbruik waarbij transportboekingen wegens krapte worden gecancelled om later opnieuw aangeboden te worden door veel hogere tarieven.