Extra coronasteun voor land- en tuinbouw

Voor de land- en tuinbouw worden in het nieuwe coronasteunpakket extra maatregelen getroffen. Er komt een opslag voor de compensatie van vaste lasten: deze gaat van 20% naar 41% volgens de aangekondigde aanpassingen.

Extra coronasteun voor land- en tuinbouw

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen bedrijven die in een kwartaal minimaal 30% omzetverlies lijden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 85% van de vaste lasten vergoed krijgen. Voorheen werd 50% vergoed als er sprake was van 30% omzetverlies. Dit liep op tot 70% tegemoetkoming van de vaste lasten als het omzetverlies 100% was. Nu wordt dat voor alle bedrijven gelijkgesteld op 85% tegemoetkoming.

De voorwaarde dat er 30% omzetverlies nodig is om in aanmerking te komen voor de regeling blijft onveranderd ondanks het pleiten van de  LTO Nederland voor het verlagen van deze drempel, omdat - onder andere kalverhouders - deze drempel niet lijken te halen. De drempel blijft echter ongewijzigd.

Het opzetten van deze nieuwe regeling kost wel wat tijd; het kabinet hoopt dat het loket voor deze speciale regeling in april of mei gaat starten, waarbij met terugwerkende kracht steun gevraagd kan worden voor het eerste kwartaal van 2021.

In de land- en tuinbouw is volgens het kabinet bovendien sprake van bijzondere omstandigheden: dierlijke- en plantaardige productie kan niet zomaar worden stopgezet. Het onderhouden van vee en gewas gaat bovendien gepaard met hoge kosten. Daarom verhoogt het kabinet de hoogte van het percentage vaste lasten naar 41% van de kosten. Dit gebeurt via de regeling specifieke kosten land- en tuinbouw, waarvoor € 40 miljoen is gereserveerd voor het eerste kwartaal.

Daarnaast wordt de regeling beter bruikbaar voor kleine ondernemers. Het minimale subsidiebedrag wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500.