Goederenvervoer het afgelopen jaar licht afgenomen

Dankzij het feit dat we met z’n allen het internet meer en meer omarmen als kanaal om onze ‘boodschappen’ te doen, hebben vele logistieke dienstverleners het drukker dan ooit.

Meerdere bestelauto’s of busjes per dag op één en hetzelfde woonadres is al lang geen uitzondering meer. Toch leidt dit niet direct tot een groei in het grootschaliger goederenvervoer per vrachtwagen. Volgens het CBS was er in het binnenlands vervoer nog wel een stijging van 0,2%, met een volume van 561 miljoen ton. Internationaal werd sinds een groot aantal jaren opnieuw een kleine teruggang gemeten. Het volume daalde met 3% tot 125 miljoen ton.

De transporthoeveelheid met buurland Duitsland groeide nog licht, maar de daling was vooral te danken aan het verminderd vervoer naar België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Goed om te weten! Een derde van het transportvolume is te danken aan het vervoer van landbouwproducten en levensmiddelen.