Help! Het uitstel van betaling eindigt. Wat nu?

Binnenkort eindigt voor veel ondernemers het eerder gevraagde uitstel van betaling aan de Belastingdienst. Wat nu te doen? Rob Siroen, werkzaam bij de vestigingen Cuijk en Heesch schrijft erover in zijn blog.

Een korte terugblik

In mijn eerdere blog Van uitstel komt (nog?) geen afstel! besprak ik het verzoeken om uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Ook ging ik in op het niet langer afzonderlijk melden van betalingsonmacht.

Noodpakket 3.0?

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en eindigt voor veel ondernemers het eerder gevraagde uitstel van betaling. Per 1 oktober 2020 gaat het Noodpakket 3.0 in. Hoewel op dit moment de inhoud van dit 3e noodpakket nog niet bekend is, lijkt het erop dat naar verwachting de hoogte van de vergoedingen en de doelgroep die gebruik kunnen maken van het noodpakket beperkt wordt. Vooral bedrijven die niet zonder overheidssteun kunnen (denk hierbij aan de horeca, evenementbranche en cultuursector) kunnen steun verwachten.

Dit maakt het extra belangrijk voor de overige sectoren om slim om te gaan met het naderende einde van het uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Wat nu te doen?

Verlenging uitstel van betaling?

Als om verlenging van het uitstel van betaling wordt verzocht, is het totaalbedrag van de openstaande belastingschulden ten tijde van het verzoek om uitstel van betaling van belang.

Indien de openstaande belastingschulden ten tijde van het verzoek totaal lager waren dan € 20.000, kan om verlenging worden gevraagd door middel van een formulier. Daarin dient te worden aangegeven op welke wijze u bent getroffen door de coronacrisis. Tevens zal er een verklaring moeten worden overgelegd waarin wordt aangegeven dat geen dividend of bonus aan bestuur en /of aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Indien de openstaande belastingschulden ten tijde van het verzoek totaal hoger waren dan € 20.000, kan om verlenging worden gevraagd door middel van een formulier. Verder is er een verklaring nodig van een derde-deskundige (bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur). Deze deskundige moet aannemelijk maken dat de betalingsproblemen zijn ontstaan op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd of kort daarna. Verder dienen de problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Ook zal een liquiditeitsprognose inclusief toelichting moeten worden bijgevoegd. Daarnaast zal het bestuur en/of aandeelhouders moeten verklaren geen dividend of bonus te ontvangen over het jaar 2020.

Wat nu?

Gelet op de extra werkzaamheden zal dus een afweging gemaakt moeten worden of de belastingaanslagen wel al betaald kunnen worden bij het einde van het uitstel van betaling.

Omdat er een heel groot aantal ondernemers getroffen zijn door het coronavirus en om uitstel van betaling hebben verzocht, is mijn inschatting dat er nog aanvullende richtlijnen vanuit het Ministerie van Financiën zullen komen om het verlengen van uitstel van betaling binnen de Belastingdienst in goede banen te blijven. Daarover is op dit moment nog niet meer bekend. Wij blijven de ontwikkelingen echter nauwlettend volgen.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op om even met me te sparren.