Horeca als oplossing voor revitalisering winkelgebieden

Uit onderzoek in de Randstedelijke regio Leiden blijkt dat het winkelcentrum van de toekomst minder winkels zal krijgen, meer horeca en meer bedrijven die een mix zijn van winkel en horeca.

“Horeca is van toegevoegde waarde voor de detailhandel omdat het de functie van winkelgebieden verbreedt en daarmee een groter draagvlak creëert". Daarnaast zorgt de functiemenging van horeca en detailhandel voor langere verblijfstijden en extra inkomsten”, zo is de conclusie uit het onderzoek van adviesbureau Sweco. Volgens de onderzoekers zorgt de horecafunctie voor langere verblijfstijden in een winkelgebied. Een andere uitkomst is de toevoeging van woningen en appartementen bovenop winkels. Hierdoor ontstaat een veel grotere levendigheid in de winkelstraten, aldus de onderzoekers.